Veliki broj tačaka skinut s dnevnog reda zbog nerada komisija, Zvizdić nije dostavio Informaciju o migrantskoj krizi

Avaz

U Sarajevu je počela sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Sa ionako siromašnog dnevnog reda, na kojem je bilo tek nekoliko izmjena zakona, skinuto je niz tačaka, među kojima i Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2018. godinu, i Informacija o radu Tužilaštva BiH za 2017. godinu.

S predloženog dnevnog reda skinuto je i niz međunarodnih sporazuma koje je ovaj dom ratificirao, jer o njima mišljenje nije dala Komisija za vanjske poslove.

O Izvještaju EK je trebala biti obavljena rasprava na hitnoj sjednici 24. aprila, ali je Predstavnički dom odlučio da raspravu prolongira radi kvalitetnije pripreme, do čega ni do danas nije došlo. Naime, jučer, nije zasjedala Zajednička komisija za evropske integracije i nije dala svoje mišljenje o tom izvještaju.

Kada je u pitanju Informacija o radu Tužilaštva BiH, zbog nemogućnosti prisustva predlagača, ta je tačka skinuta s dnevnog reda.

Zbog toga što o Izvještaju o radu Institucije ombudsmena BiH mišljenje, zbog nezasjedanja, nije dala Zajednička komisija za ljudska prava i taj izvještaj skinut je s dnevnog reda.

Dnevnim redom redovne današnje sjednice predviđena je rasprava o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH.

Klub zastupnika SDS-a u Zastupničkom domu dostavio je Parlamentarnoj skupštini BiH Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Javnom radio-televizijskom sistemu BiH, kojim je predviđeno ukidanje RTV takse.

– Dosadašnji način finansiranja Javnog RTV servisa BiH, odnosno entitetskih javnih RTV servisa je nepravedan sa stanovišta diskriminacije građana i različitih načina na koji se enitetske pravosudne institucije odnose prema obavezi plaćanja RTV takse, odnosno različite sudske prakse – navedeno je, između ostalog, u obrazloženju prijedloga.

Nikola Lovrinović, predsjedavajući Kluba poslanika HDZ-a BiH, u okviru rasprave o dnevnom redu, predložio je da Predstavnički dom danas ipak razmatra Informaciju o migrantskoj krizi u BiH, iako predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić nije dostavio materijale za ovu tačku dnevnog reda.

Lovrinović je podsjetio da je Dom na prošloj sjednici zaključio da od Vijeća ministara BiH traži podatke o broju migranata i svim mjerama koje se poduzimaju na suzbijanju migrantske krize. Podsjećamo, na prošloj sjednici ovog doma, poslanici su ustvrdili da im je iz Vijeća ministara stigla informacija sa zastarjelim podacima o migrantima i mjerama koje se u tom pravcu poduzimaju. No, Vijeće ministara BiH nije ispoštovalo zaključak Doma.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: