Proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće zbog taložnice “Bijelo more”

FENA

Općinski štab civilne zaštite (OŠCZ) Lukavac donio je na jučerašnjoj sjednici Odluku o proglašenju stanja tehničko-tehnološke nesreće zbog akcidenta na taložnici “Bijelo more” preduzeća “Sisacam Soda” Lukavac, koji je prouzrokovao zagađenje okolnog zemljišta i rijeke Spreče.

Također, jučer je održana vanredna sjednica Kantonalnog štaba (KŠ) CZ Tuzla kojoj su, osim članova KŠCZ-a, prisustvovali i načelnici i predstavnici OŠCZ-a Lukavac, Gračanica i Doboj-Istok, predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save te predstavnici Javne uprave Vode Srpske Bijeljina i Republičke uprave CZ-a Bijeljina, kao i predstavnici firme “Sisacam Soda” i Sportskog ribolovnog društva “Smuđ”.

Na sjednici je analizirana situacija na taložnici “Bijelo more”, a nakon obilaska lokacije definirani su zaključci kojim se zadužuje “Sisecam Soda” da svim relevantnim subjektima dostavi podatke u vezi s akcidentom na spomenutoj taložnici te preduzme mjere u skladu s Operativnim planom za incidentna zagađenja, Planom sprečavanja nesreća većih razmjera i Vanjskim planom intervencije.

Menadžmentu “Sisecam Sode” naloženo je da ubrza proces primjene novog tipa taložnika koji bi spriječio nastanak sličnih akcidentih situacija.

Također, potrebno je da federalni vodni inspektor odredi sanacione mjere ili predloži Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremu i provedbu sanacijskog programa.

Osim navedenog, zakljčcima se zadužuju Agencija za vodno područje rijeke Save ili pravna osoba određena Planom upravljanja vodama da preduzmu mjere za otklanjanje ili sprečavanje zagađenja. To znači preduzimanje svih mjera za svođenje posljedica štetnih po okoliš na najmanju moguću mjeru, u skladu s Operativnim planom mjera Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo u slučaju vanrednih i incidentnih zagađenja.

Načelnici općina Lukavac, Gračanica i Doboj-Istok trebaju pokrenuti inicijativu prema Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH (FBiH) s ciljem dobivanja pomoći za sanaciju posljedica akcidenta na taložnici “Bijelo more”.

Kantonalna uprava civilne zaštite treba prikupiti sve informacije o nastalom događaju i preduzetim mjerama od nadležnih subjekata i sačiniti informaciju koju treba dostaviti institucijama u FBiH i Republici Srpskoj, navedeno je u Redovnom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju u FBiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: