Sudski spor sprečava gradnju Kongresnog centra Sarajevo, Općina sumnja na namjernu opstrukciju

Klix.ba

Urbanistički projekt Kongresni centar Sarajeva usvojilo je Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo 2016. godine, čime su se stvorile planske pretpostavke za izgradnju kompleksa. Od tada ništa nije urađeno, a iz Općine navode da je glavni razlog sudski spor u vezi sa zemljištem, koji se vodi na Kantonalnom sudu.

Kongresni centar Sarajeva, vrijedan 300 miliona KM, je zamišljen u neposrednoj blizini zgrade Općine Novi Grad, pored zgrade Radio-televizije Bosne i Hercegovine, na površini od 5,77 hektara. Zona arhitektonsko-urbanističke cjeline zauzima 3,47 hektara, a saobraćajne i javne površine 2,3 hektara.

Iz općine navode da imaju zainteresirane investitore iz Omana, koji su spremni uložiti sredstva u izgradnju Kongresnog centra Sarajeva, ali da još uvijek imaju problem administrativne prirode koji je na Kantonalnom sudu gdje se rješava prethodno pitanje upisa vlasništva na BHRT-u.

“Iako je predsjednik Kantonalnog suda 9. januara ove godine donio odluku o hitnom rješavanju ovog predmeta, nažalost predmet još nije riješen.

Pored sporosti sudske administracije, bojimo se da se radi o nekoj vrsti opstrukcije ovog projekta, jer više od tri godine nije riješena žalba BHRT-a (izjavljena 8. aprila 2015. godine) kada je riječ o upisu prava vlasništva, što je ključno pitanje kako bi se došlo do mogućnosti da se putem javne licitacije izabere investitor za izgradnju Kongresnog centra Sarajeva”, kazali su nam iz Općine Novi Grad.

Naveli su i da je sve što je bilo u nadležnosti Općine završeno, ali da nažalost taj administrativni sudski spor koji se vodi na Kantonalnom sudu onemogućava konačnu realizaciju projekta.

Riječ je o jedinstvenom projektu koji je Općina predstavila u sklopu projekta “Pokrenimo Novi Grad zajedno”. Sarajevo bi prvi put dobilo toranj viši od 40 spratova, a poseban značaj bi imao kongresni dio koji bi imao više različitih multifunkcionalnih dvorana, među kojima je i koncertna dvorana s binom koja može primiti 1.000 ljudi sa 734 mjesta, zatim multipleks kino te više različitih dvorana na spratovima u kojima bi se mogli održavati centralni kulturni i poslovni događaji u BiH, kao i press centar.

Na jednom mjestu će biti cijeli servis za održavanje različitih kongresa na najvišem svjetskom nivou. Sve će biti povezano s hotelom s pet zvjezdica koji će imati 300 soba i 34 apartmana.

U sklopu kompleksa planirana je gradnja shopping centra, velike garaže s blizu 1.500 parking mjesta te veliki dio poslovnih sadržaja, a nakon trećeg sprata poslovno-trgovačkog centra idejnim projektom je planirano formiranje pet međuetaža koje su na sjevernoj strani predviđene za formiranje stambenog prostora.

Izgradnjom ovog projekta Općina Novi Grad bi dobila i centralni trg koji, osim što je u funkciji arhitektonskih objekata koji su na njega orijentisani, predstavlja pješačku vezu s područjem južne i sjeverne strane ovog dijela Sarajeva. Stoga je predviđeno da se glavni saobraćaj spusti jedan nivo ispod, s tim da nivo tramvajskog saobraćaja ostaje na koti nula, čime će se dobiti prostor za izgradnju trga veličine dva fudbalska stadiona.

Između pješačke zone i saobraćajnice predviđeno je formiranje drvoreda, dok će na krovu Kongresnog centra Sarajevo biti ozelenjena površina, opremljena urbanom opremom i sportskim terenima. Ovakve krovne i fasadne površine planirane su i na objektu hotela.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: