Zastupnik u Skupštini KS Goran Akšamija pristupio stranci Narod i pravda

Klix.ba

Goran Akšamija, zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo (KS), bivši član Demokratske fronte i kratko Nezavisnog bloka od jučer je član novoformiranog političkog pokreta Narod i pravda koji je osnovao bivši premijer KS Elmedin Konaković.

“Kao zastupnik u Skupštini KS bio sam involviran u rad bivšeg premijera, aktivno sam učestvovao i pratio dešavanja. Nakon nečasne i nezakonite smjene premijera Konakovića, čiji sam rad izuzetno cijenio, odlučio sam da podržim novoformirani politički pokret. Želim doprinijeti pozitivnim promjenama i podržati ljude koji će raditi u interesu građana”, kazao je za Klix.ba Akšamija.

Osim Akšamije političkom pokretu Elmedina Konakovića u posljednjih nekoliko dana pristupio je i određeni broj akademskih ličnosti. Tako je član Naroda i pravde, tačnije Savjeta za obrazovanje u sklopu te stranke odnedavno postao i Vedad Smailagić, profesor na Odsjeku za germanistiku na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Prvi je iz regije član Međunarodno naučnog vijeća Instituta za njemački jezik.

Vedad Smailagić

“Banaliziranje obrazovanja dovelo je do zanemarivanje intelektualnog i kreativnog potencijala mladih ljudi i njihove spremnosti da se uključe u razvojne društvene, političke i ekonomske procese. Vjerujem da će politička stranka Narod i Pravda napustiti prevaziđene povijesne društveno-političke uzore bazirane na nacionalnom i ekonomske uzore bazirane na socijalističkom, te da će uspjeti implementirati moderne evropske društvene i ekonomske vrijednosti i time dati veliki doprinos razvoju Bosne i Hercegovine”, kazao je Smailagić.

Osim toga Narodu i pravdi pridružila se i profesorica na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Sabina Silajdžić.

“Po mom skormnom sudu, istinska snaga je samo u jedinstvenoj borbi za ispravne moralne i etične vrijednosti društva, borbi protiv siromaštva, nejednakosti , ekonomskih ne-sloboda, kao i svih drugih oblika diskriminacije. Snaga je u nama i etičnim vrijednostima koje nosimo, u našoj ljudskoj i profesionalnoj odgovornosti. Snaga je u znanju. Snaga je u želji i htijenju da gradimo sistem temeljen na slobodama i pravima, međusobnom uvažavanju. Snaga je u mirenju i pomirenju. Snaga je u istrajnosti i dosljednosti uspostave i primjene viših etičkih i civilizacijskih principa vladavine. Osjećam moralnu odgovornost i obavezu da, u okviru svojih mogućnosti i znanja, dam skromni doprinos u osiguranju boljeg sutra, ponukana prije svega odgovornosti prema budućim generacijama – svojoj djeci, svojim studentima”, istakla je Silajdžić.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: