Jusko: Novac od povećanja akciza mora biti utrošen u izgradnju cesta

Ministar prometa i komunikacija BiH Ismir Jusko, odgovarajući u intervjuu za Fokus.ba na pitanje hoće li novac prikupljen od akciza na gorivo „pojesti“ državni i entitetski administrativni aparat, izjavio je da taj novac mora biti utrošen u daljnje investiranje u cestovnu infrastrukturu.

– Usvojenim Zakonom o akcizama predviđeno je osiguranje finansijskog okvira koji će omogućiti to investiranje. Oslanjanje samo na EU fondove ne može biti glavni izvor finansiranja izgradnje infrastrukture – naveo je Jusko.

Dinamika gradnje

U proteklim godinama izgradnja novih kilometara autoputa nije išla dinamikom kakvu su očekivali građani. Šta su bili osnovni problemi?

– Kada je riječ o dinamici gradnje moderne cestovne infrastrukture BiH, očekivali smo bržu dinamiku, prvenstveno dionica na Koridoru 5C. Međutim, finansijski modeli po kojima je vršena dosadašnja gradnja infrastrukture BiH, dakle kreditno zaduživanje, skoro su u cijelosti iscrpljeni, što je u mnogome utjecalo na samu dinamiku gradnje.

Usvajanje Okvirne prometne strategije BiH za period 2016.-2030. godine omogućilo je BiH apliciranje s infrastrukturnim projektima prema međunarodnim finansijskim institucijama, što je rezultiralo pozitivnom ocjenom četiri projekta na Samitu u Trstu, ukupne vrijednosti od skoro pola milijarde KM, od čega je skoro 100 miliona KM grant sredstava. Naime, radi se o dvije dionice na Koridoru 5C kod Zenice, petlji Johovac-Rudanka i modernizaciji Luke Brčko.

Nedavno ste održali završni sastanak s turskom delegacijom vezano za izgradnju brze ceste Sarajevo – Beograd. Kada bi radovi mogli početi i postoje li određene prepreke, npr. eksproprijacija zemljišta ili nedostatak dogovora s nižim nivoima vlasti, što su do sada često bili problemi?

– Delegacija Republike Turske, predvođena zamjenikom direktora autocesta Republike Turske, boravila je u BiH od 5. do 10. februara 2018. Jedina tema kojom se bavila turska delegacija odnosila se na gradnju autoceste/brze ceste Sarajevo – Beograd. Tokom boravka, 6. februara 2018. u organizaciji Ministarstva komunikacija i prometa BiH održan je sastanak turske delegacije s predstavnicima entitetskih ministarstva za promet i direkcija za ceste i autoceste, na kojem su prezentirane sve raspoložive informacije vezano za dvije trase prometnice Sarajevo – Beograd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: